Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2017

insuffferable
przyrzekam sobie być szaleńczo szczęśliwa
— i już !
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli
insuffferable
4404 a822
Reposted fromalsh alsh viahormeza hormeza
5069 a8df 500

edgeofsensuality:

Love this right now.

insuffferable
"Śniłeś mi się dzisiaj, było tak jak kiedyś, aż zatęskniłam i tak mnie w dołku od tego ścisnęło, że obudziłam się w najmilszym momencie. Wiedziałeś, że można tęsknić przez sen? Ja tęsknię."
— Piotr Adamczyk.
insuffferable
Nienawidzę milczenia, nie odzywania się do siebie, nie pisania. To jest gorsze niż zakończenie znajomości.
insuffferable
insuffferable
5361 06f7
Reposted frombloodymonk bloodymonk viaanecianow anecianow
insuffferable
1364 f03f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaanecianow anecianow

June 10 2017

insuffferable
Zapewniam Cię, że czekam jak wariat na jedno choć Twoje słowo, jak na telefon, który nigdy nie zadzwoni…
— Grażyna Szapołowska
insuffferable
Jest moment, gdy chce się na poważnie, gdy chce się, by sytuacja, w której się jest, do czegoś prowadziła. Pragnie się mieć przynajmniej złudzenie kontroli; czuć, że zaciśnięte pięści są czegoś pełne, nawet żwiru.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viaNoCinderella NoCinderella
insuffferable
3464 ff59 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaOnly2you Only2you
insuffferable
bądź bardzo obok.
Reposted frommarlena marlena viaanecianow anecianow
4728 3eed 500
Reposted fromtwice twice viaanecianow anecianow
insuffferable
3189 641b
Reposted fromoutline outline viaanecianow anecianow
6848 f5e8 500
Reposted fromamatore amatore viaanecianow anecianow
insuffferable
4067 40d9 500
Reposted frompengin pengin viaraindrops raindrops
insuffferable
insuffferable
A jednak przy każdej niepewności tkwi odrobina nadziei, z której nie potrafisz zrezygnować.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viaretro-girl retro-girl
insuffferable
8178 8e1f
Reposted fromretro-girl retro-girl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl