Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

insuffferable
6434 e100
insuffferable
Miałeś ją na wyciągniecie ręki, nawet za bardzo nie musiałeś się starać, wystarczyło byś ją troszeczkę pokochał i pokazał ze jest dla Ciebie wszystkim..
insuffferable
9976 7df5
<3
Reposted fromthesmajl thesmajl viaevanescence evanescence
insuffferable
6902 0a49 500
Reposted fromhagis hagis viaNoCinderella NoCinderella

July 10 2017

9541 959d
insuffferable
Pozwól, aby ktoś zaczął Cię zdobywać, walczyć o Ciebie. Aby ktoś czuł, że musi zasłużyć na to, by Cię mieć. Żeby pomyślał, że to właśnie Ty jesteś z tej wyższej półki i że musi sprostać wyzwaniu. Coś, co jest trudne do zdobycia, jest dużo bardziej szanowane i cenione niż to, co samo przychodzi bez wysiłku.
— Marcin Szczygielski
Reposted fromlovvie lovvie viatellmemore-lies tellmemore-lies
insuffferable
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
insuffferable
Dobre kobiety, mają w życiu najgorzej. Puszczają w niepamięć najprzykrzejsze słowa i zachowania. Wybaczą, dają kolejne szanse, choć nie zawsze powinny. Poświęcą swój czas. Najczęściej dla osób, które na to w ogóle nie zasługują.
— Gentleman
Reposted fromataszka ataszka viatellmemore-lies tellmemore-lies
insuffferable
- do zobaczenia za 10 lat, jeśli będziemy wolni ożenię się z tobą.
- umowa stoi.
insuffferable

Do czyjegoś serca nie wchodzi się z ciekawości.

— tulipanowa.soup.
insuffferable
8790 31e6
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaweheartit weheartit

July 06 2017

insuffferable
8657 e84c
Reposted fromloverdose loverdose viaanecianow anecianow
insuffferable
7993 2a64 500
Reposted fromjethra jethra viahormeza hormeza
insuffferable
5147 d829
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viahormeza hormeza
insuffferable
1100 3d79
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viahormeza hormeza
3756 0049 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viahormeza hormeza
insuffferable
0655 a9bc 500
Reposted fromblondosoniczny blondosoniczny viahormeza hormeza

June 11 2017

insuffferable
insuffferable
insuffferable
Jeśli obudziłeś się dziś to znaczy, że Bóg jeszcze z Tobą nie skończył 
— Regina Brett
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl