Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2017

insuffferable
4189 41d8
Reposted fromnohalfmeasures nohalfmeasures viadestroyed destroyed
insuffferable
3288 3b78
Reposted fromkrzysk krzysk viaanakarenina anakarenina
insuffferable
insuffferable
insuffferable
3956 0cbd 500
insuffferable
Ten, kto wraca, jest zawsze kimś innym niż ten, który odszedł.
— Leena Krohn
insuffferable
Przypominam sobie spojrzenie, jakie mi rzucił odchodząc. Wyrażało wszystko to, co przemyślał ostatniej nocy. Wolałabym, żeby był taki jak inni mężczyźni i potrafił wygadać, co go w środku dręczy. Wtedy można by mu odpowiedzieć i wyperswadować niejedno. Ale co zrobić z mężczyzną, który tylko patrzy?
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Zielonego Wzgórza"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
insuffferable
Żeby był, żeby chciał być, żeby nie zniknął.
— Janusz L. Wiśniewski - S@motność w Siec
Reposted frompieprzycto pieprzycto viatysiace-mysli tysiace-mysli
5039 e471 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viatysiace-mysli tysiace-mysli
insuffferable
1236 c8c7 500
Reposted fromlittlefool littlefool viacytaty cytaty
5097 71a5
insuffferable
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
Reposted fromMissTake MissTake viaanakarenina anakarenina
insuffferable
2613 6237
Reposted frommru3 mru3 viaheartmuscle heartmuscle
insuffferable

Tańczyłem z paroma dziewczynami przypadkowymi, a potem z Tobą i przypadkowość skończyła się, bo przecież my byliśmy tamtej nocy umówieni od lat.

— Jeremi Przybora
Reposted fromlittlefool littlefool viacytaty cytaty
insuffferable
Pewnym osobom wybaczymy rzeczy, których innym nie bylibyśmy w stanie darować do końca życia.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viatysiace-mysli tysiace-mysli
insuffferable
Tak bardzo niefortunnie jest urodzić się człowiekiem, który zawsze kocha bardziej niż jest kochany.
Reposted fromtereseek tereseek viaevanescence evanescence
insuffferable
Czasami dopiero w momencie spotkania zdajesz sobie sprawę z tego, jak bardzo ci kogoś brakowało.
— “Ugly Love” Colleen Hoover
Reposted fromawkwardx awkwardx viacytaty cytaty
insuffferable
6588 efb7 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viakatalama katalama

April 26 2017

insuffferable
4313 a73f
Reposted frombbbradio bbbradio viaevanescence evanescence
insuffferable
Musisz odejść, wiesz? Nie ze względu na dni, które uciekają w marazmie między palcami. Nie przez wzgląd na mokre wciąż oczy czy spragnioną dotyku skórę. Nie dla szybkiego znalezienia Twojego zamiennika. Ale dla dobra serca, które zaczyna mi trawić żal i zazdrość, zmieniając w osobę, którą przestaję poznawać w lustrze.
— pensieve.soup.io
Reposted frompensieve pensieve viaanakarenina anakarenina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl